Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2016 > 09

SFFF har fått förnyat uppdrag fårn Folkhälsomyndigehten att bedriva politikerutbildningar. Glädjande och viktigt att myndigheten väljer att stötta oss i ett viktigt arbete för att främja folkhälsan.

Du kan läsa mer om utbildningarna under SFFF Utbildning och även ladda ner lite material kopplat till utbildningen.

Är du intresserad av att få utbildingen till din kommun? Vill du köpa materialet? Kontakta Jan Linde på jan.linde@folkhalsoarbete.se.