Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2017 > 04

Svensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att utse Mönsterås kommun till Årets folkhälsokommun för sitt folkhälsoarbete 2016.

Vår motivering:

För att vara en så relativt liten kommun (ca 13 000 invånare) är Mönsterås kommuns folkhälsoarbete både systematiskt och strukturerat och har en tydlig, konkret och praktisk målstruktur kopplat till tydliga rutiner för uppföljning som ger konkreta besked om vad som fungerat bra eller mindre bra. 

Den politiska ledningen av folkhälsoarbetet är väl förankrat i kommunens högsta ledning.

Vi uppskattar särskilt arbetet med hälsan i ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt att
kommunen väl integrerar civilsamhället i sitt folkhälsoarbete.

Vår bedömning avser hur arbetet har bedrivits, och vi kan inte uttala oss om effekterna på
befolkningens hälsa. Den frågan överlåter vi till kommunen själva att svara på.


Grattis Mönsterås!