Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2018

Styrelsen för Svensk Förening För Folkhälsoarbete har beslutat att tilldela Uppsala kommunutmärkelsen Årets folkhälsokommun 2018.

Styrelsens motivering:
Svensk Förening För Folkhälsoarbete har under en serie år följt Uppsala kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. Långsiktigt kommer deras arbete att påverka folkhälsan i kommunen. Arbetet bedrivs systematiskt och på en strategisk nivå vilket är en viktig förutsättning för framgångsrikt arbete. Kommunledningen har dessa frågor i fokus för sitt målinriktade arbete och i sitt budgetarbete. Det är en ära att få utse Uppsala kommun till årets folkhälsokommun 2018.

Priset utdelas i samband med Hälsovetardagarna 22 - 23 mars i Uppsala.

Frågor besvaras av:
Jan Linde, ordförande i Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) Tel: 070 588 65 84
E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

I samband med Hälsovetardagarna kallar Svensk förening för folkhälsoarbete alla medlemmar till Årsmöte 2018.  Årsmötet hålls klocka 17.00 den 22 mars i NBVs lokaler på Bangårdsgatan 13 i Uppsala. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågor, redovisa verksamhetsberättelse och bokslut för den gångna verksamhetsperioden samt informera om kommande verksamhet och budget. Som medlem i föreningen är din röst viktig!

SFFF är medarrangör till Hälsovetardagarna 2018 som pågår 22-23 mars. Som medlem i SFFF har du rabatt på deltagaravgiften till Hälsovetardagarna 2018. 
Anmälan och mer information: http://www.srat.se/Kalender/2018/halsovetardagarna-2018/ 

Inför 2018 och 2019 är det kanske dags att planera in utbilsningar för politiekr? Nya och nygamla politiker, alla behöver lära sig om social hållbarhet, brukarmedverkan, jämlik hälsa, civilsamhället, effektiv alkoholpolitik, droger och om folkhälsa. Vi erbjuder sex olika utbildningar inom dessa samhällssektorer. De kan anpassas efter era möjligheter och behov. Vi finns i hela länet och kan därför erbjuda våra tjänster till alla kommuner och till alla delar av regionens verksamheter. Vi som står bakom detta erbjudande är fyra organisationer inom civilsamhället.

Läs mer i utbildningskatalogen