Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2018 > 02

I samband med Hälsovetardagarna kallar Svensk förening för folkhälsoarbete alla medlemmar till Årsmöte 2018.  Årsmötet hålls klocka 17.00 den 22 mars i NBVs lokaler på Bangårdsgatan 13 i Uppsala. 

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka utformningen av föreningens arbete, styrelsens sammansättning, lägga motioner om andra inriktningar för föreningens arbete. På plats kommer styrelsen för föreningen att svara på frågor, redovisa verksamhetsberättelse och bokslut för den gångna verksamhetsperioden samt informera om kommande verksamhet och budget. Som medlem i föreningen är din röst viktig!

SFFF är medarrangör till Hälsovetardagarna 2018 som pågår 22-23 mars. Som medlem i SFFF har du rabatt på deltagaravgiften till Hälsovetardagarna 2018. 
Anmälan och mer information: http://www.srat.se/Kalender/2018/halsovetardagarna-2018/