Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2020

Ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger.
Utbildningen innehåller fyra digitalt förmiddags träffar.
 
Träff A - fredag 11 sept – Att börja leva
Träff B - fredag 25 sept – Klivet in i vuxenlivet
Träff C - tisdag 13 okt – Livets höst
Träff D - onsdag 4 nov – Att hålla lågan vid liv

Läs mer på: https://www.lansnykterhetsforbundet.nu/2020/05/25/om-droger-2020/