Bli medlem

Svensk Förening För Folkhälsoarbete (SFFF) är en förening för dig som arbetar med, studerar eller är intresserad av folkhälsofrågor. Vi är en politisk och religiöst obunden förening som verkar för en god folkhälsoutveckling i Sverige genom bland annat opinionsbildning, politikerutbildning, konferenser och via vår hemsida och Facebooksida. Alla vi som är medlemmar i SFFF utför tillsammans ett viktigt arbete för folkhälsan. Ju fler vi blir desto mer får vi att säga till om och desto starkare blir vårt nätverk.

Hur blir jag medlem?

Genom att anmäla dig i formuläret här nedanför anmäler du dig som medelem och får information om inbetalning av medlemsavgiften.  

Kostnaden är 200 kronor per år och 100 kronor per år för student och pensionär.

Anmäl dig som medlem.