Om föreningen

Aktiv medlem

Svensk förening för folkhälsoarbete (SFFF) är en riksomfattande sammanslutning för personer som är yrkesmässigt verksamma eller allmänt intresserade av förebyggande folkhälsoarbete. Föreningen bildades 1990 genom sammangående av två föreningar med ungefär samma syfte och målgrupper.  SFFF jobbar för dig som jobbar med folkhälsa! Vad vill du se för förändringar i det hälsofrämjande arbetet? Bli medlem och var med och påverka.

 

Nedan kan du läsa föreningens historia, vad vi vill och vilka mål vi har och föreningens stadgar.

Föreningens mål är att:

 • Främja och kunskapsutveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
 • Medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i folkhälsofrågor.
 • Verka för utökade resurser till det förebyggande folkhälsoarbetet.

Föreningen vill:

 • Samla personer med intresse för folkhälsofrågor.
 • Vara ett nationellt forum för folkhälsoarbete.
 • Främja kunskapsutvecklingen inom välfärds-, miljö- och folkhälsoarbetet.
 • Sprida kunskap om material och metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
 • Utveckla, uppmuntra och stödja lokalt välfärds- och folkhälsoarbete.
 • Initiera och verka för tvärsektoriellt folkhälsoarbete.
 • Medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i folkhälsofrågor.
 • Verka som remissorgan inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området.
En krona investerad i hälsa sparar fem kronor i samhällskostnader

Föreningens stadgar:

folder om föreningen och verksamheten

Här hittar du SFFFs folder om föreningen och den verksamhet föreningen bedriver. Här kan du ladda ner den i PDF-format

FÖRENINGENS HISTORIA:

1990

 – Svensk förening för folkhälsoarbete och samhällsmedicin och Föreningen för förebyggande medicin går samman och bildar Svensk förening för folkhälsoarbete

1992 

– Agenda 21 antas i Rio de Janeiro

– Nordisk folkhälsokonferens i Aalborg

– Folkhälsoinstitutet bildas. Agneta Dreber generaldirektör

1993

 – Maastricht-fördraget lägger en grund för samverkan i europeiskt folkhälsoarbete

– Tobakslag

1994

 – Svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbete startar

– Nordisk folkhälsokonferens i Göteborg

1996

– Sveriges Läkarförbund kommer med preventionspolitiskt program

– SFFF:s Medlemsblad

– Nationell Samhällsmedicinsk kongress i Göteborg

1997

 – Folkhälsokonferens i Umeå"Livsmiljö och hälsa"

– Utredningen HSU 2000 om hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet

– Nordisk folkhälsokonferens i Helsingfors

– Margareta Persson ordförande i Kommittén för nationella folkhälsomål

1998

 – Kvalitetssäkring av folkhälsoarbetet och Folkhälsokonsekvensbeskrivningar aktuella teman i Landstingsförbundetm.

 – SFFF:s Rikskonferens i Borgholm "Barns hälsa, vårt ansvar" 

– SFFF tar plats i  IUHPEs styrelse  

– Konferens i Falköping "Arbetslöshet och ohälsa"

– SFFF öppnar sin hemsida

– Nordisk konferens i hälsopromotionsforskning "Agenda för det 21 århundradet" 

– SOU 1998:43 "Hur ska Sverige må bättre?" Första steget mot nationella folkhälsomål  

1999

 – Landstingsförbundet- och Kommunförbundet lanserar utbildningspaketet "Demokrati och hälsa"

– SFFF årsmöteskonferens i Uppsala  "Vad kan vi lära av Kanada?” 

– Nationell konferens tillsammans med Sörmlands läns landsting i Eskilstuna ”Arbetssätt för dialog och delaktighet”

– Nordisk folkhälsokonferens i Norge, Kristiansand.

2000

 – ”Hälsa på lika villkor” Nationella Folkhälsokommitténs betänkande

– Nationell konferens med Nationella Folkhälsokommittén

2001

 – Nationell folkhälsokonferens i Skövde ”Fritid, friskvård och folkbildning”

– Föreningens medlemsblad får namnet Folkhälsomagasinet

2002

 – FYSS och FaR börjar testas

– Folkhälsopropositionen antas

– Morgan Johansson första folkhälsoministern

– Nordisk folkhälsokonferens i Odense.

2003 

– SFFF:s politikerutbildningar börjar.

– Nationell folkhälsokonferens i Haninge ”Kultur och hälsa”

2004

 – IUHPE-konferens  i Melbourne 

– 9 högskoleprogram med ”folkhälsa” enligt Högskoleverket.

2005

 – SFFF årsmöteskonferens i riksdagshuset ”Politik och folkhälsa”

– Professional Exchange Programme (PEP) lanseras 

– Folkhälsoinstitutet flyttar till Östersund

– Nordisk folkhälsokonferens i Reykiavik

– Nationell konferens i Alingsås  "Folkbildning och hälsa"

2006

 – SFFF årsmöteskonferens i riksdagshuset ”Äldres hälsa”

– SFFF i Almedalen "Satsa en krona – få fem tillbaka"

– Maria Larsson, folkhälsominister 

2007

 – SFFF i Almedalen 

– Idéskriften Folkhälsa är politik publiceras 

– IUHPE-konferens i Vancouver

2008

 – SFFF årsmöteskonferens  ”Folkhälsoproppen”

– Nordisk folkhälsokonferens i Östersund

– Storsatsning på Folkhälsa är politik

– Statens folkhälsoinstitut får ny generaldirektör: Sarah Wamala

– SFFF i Almedalen 

2009

– SFFF årsmöteskonferens på temat SFFF i Almedalen.

– Botkyrka "årets folkhälsokommun” 

2010

– SFFF årsmöteskonferens "Spaning folkhälsa"

– SFFF 20 år!

2012
– Malmö "årets folkhälsokommun”

2013
– Karlskoga och Degerfors "årets folkhälsokommun”

2014
– Eslöv "årets folkhälsokommun”
- Folkhälsomyndigheten bildades, Johan Carlson generaldirektör
- Gabriel Wikström, Folkhälso, sjukvårds och idrottsminister

2015
- SFFF i Almedalen
-  Nynäshamn "årets folkhälsokommun"

2016
- SFFF i Almedalen
- Mönsterås "årets folkhälsokommun"
- Idéskriften Folkhälsa är politik publiceras i ny version

2017
- SFFF i Almedalen
-  Annika Strandhäll, socialminister, ansvarig för folkhälsa och idrott
-  SFFF deltar som föreläsare på konferensen Förebygg.nu i Göteborg

2018
- SFFF i Almedalen
-  Uppsala "årets folkhälsokommun"
-  Idéskriften "Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa” publiceras