Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och fyra ledamöter. Föreningen har en kassör utanför styrelsen, Tommy Janerstål. Nuvarande styrelsen valdes in på årsmötet 2016.

Janne

Ordförande

Namn: Jan Linde

E-post: jan.linde@folkhalsoarbete.se

Telefon: 031 88 65 85

F.d kommunpolitiker och ordförande i SFFF sedan flera år tillbaka.

Ledamot

Namn: 

E-post:

Telefon:

Sekreterare
 

Namn: 

E-post: 
Telefon:

  

Ledamot

Namn: Per-Olof Östergren

E-post: per-olof.ostergren@med.lu.se

Telefon: 040-39 14 07 | 0705-16 00 92

Professor/överläkare, Socialmedicin och global hälsa. Medlem i kommissionen för jämlik hälsa,

Ledamot

Namn:

E-post: 

Telefon: