Utbildning Folkhälsa är politik

Nu planerar SFFF för en ny omgång av politikerutbildningar. Vi har fått ett förnyat uppdrag från Folkhälsomyndigheten.
 
Vår bok Folkhälsa är politik finns att ladda hem på i högerspalten, men vill du köpa mailar du till jan.linde@folkhalsoarbete.se.

Vill du göra utbildning ringer du till Jan Linde på telefon 070 588 65 84 för planering.
 
Boken kostar 80 sek, och du får du också tillgång till en variant för iPad.
 
Du får gärna ladda hem Metodboken för att se bredden på den planerade verksamheten.
Kurser för politiker och tjänstemän samt två alternativa studiecirklar planeras tillsamman med studieförbundet NBV. Ladda gärna hem studieplanerna också.
 
Tillsammans med NBV ska vi inbjuda in till en metodkonferens i Uppsala i början av november 2016 och flera NBV avdelningar planerar att göra regionala metodkonferenser. Intresserad? Skicka en epost.
 
Vi kommer också att bjuda in till en pedagogutbildning för dig som vill bli politikerutbildare. Anmäl gärna intresse! Maila jan.linde@folkhalsoarbete.se
 

Politikerutbildningar

Digital idéskrift

Skriften "Folkhälsa är politik – eller en politik för en jämlikare hälsa” är nu i första hand digital. Den finns för läsplatta och för kopiering. Den som vill slippa att kopiera kan köpa av en liten upplaga tryckta exemplar för 80 sek plus porto/paket.

Författare är Jan Linde och han har haft hjälp av Margareta Kristenson professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet, Lisbet Omberg som arbetar på Region Örebro, Eva Järliden en erfaren folkhälsovetare samt Göran Boëthius från Tobaksfakta.

Idéskriften Folkhälsa är politik

På idéskriftens baksida hittar du denna presentation av boken:
 
FOLKHÄLSA ÄR POLITIK

Detta är vår idéskrift Folkhälsa är politik – eller politik för en jämlikare hälsa. Den är skriven av en politiker och vänder sig till andra folkhälsointresserade politiker i kommuner och landsting/regioner.
 
Befolkningens hälsa på samhällsnivå – folkhälsan – påverkas av en rad faktorer, och de flesta av dem har en politisk dimension. Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, olika miljöer och olika geografiska områden.
 
Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen, och att de skillnader som finns ska vara så små som möjligt. Om livsvillkoren försämras för vissa grupper, försämras folkhälsan. Både samhället och individer har ett ansvar för hälsan.
 
Vi talar ofta om ohälsans direkta orsaker, men rör oss då på en ganska ytlig nivå. Det är viktigt att också våga tala om vad som är ”orsakernas orsak”, till exempel de bakomliggande skillnaderna i samhället.
 
Vissa grupper har mindre goda livsvillkor. I folkhälsoarbetet måste vi ha extra fokus på grupper som arbetslösa, lågutbildade, invandrade och personer med funk­tionsnedsättning. Barn i de här grupperna behöver också uppmärksammas, liksom gruppen ensamstående kvinnor med barn.
 
Skolan är central för folkhälsan. Ingen annan faktor har så stor betydelse för in­dividers hälsa som skolresultaten. De avgör i de flesta fall vilket arbete och vilken försörjning man får, något som i sin tur påverkar hälsan.
 
En god folkhälsa bidra till en bättre samhällsekonomi. Det finns samband mellan en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet, arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är billigare för välfärdssystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en god och rättvis välfärd.
 
Alla politiker vill ha ett hållbart samhälle. Vi har blivit bättre på ekologisk hållbar­het och klimatsmarta lösningar, och vi är bra på ekonomisk hållbarhet och på att hantera medborgarnas pengar. Men vi har långt kvar när det gäller social hållbarhet och en jämlik hälsa.
   Vi ser allt oftare sambanden mellan sociala förhållanden för individer eller grup­per och deras eller hela samhällets hälsa – folkhälsan. Skillnaderna i levnadsförhål­landen mellan olika grupper har ökat, och det medför risker för hälsan.

Material Folkhälsa är politik

Intresserad?

Om du är intresserad av en utbildning om folkhälsa och politik i samarbete med SFFF är du välkommen att kontakta föreningens ordförande Jan Linde. Du kan även beställa exemplar av idéskrifter för 80 sek/st.plus porto.

E-post:  jan.linde@folkhalsoarbete.se
Telefon: 070 588 65 84

Våra utbildningar de senaste åren

Utbildningar 2018:
Sölvesborgs kommun
Karlshamn kommun
Ronnebykommun
Borgholm kommun

Utbildningar 2017
Hammarö kommun
Bollebygd kommun
Karlskrona kommun
Varberg (flera kommuner)
Halmstad (flera kommuner)
Västra Götalandsregionen Norra sjukvårdsnämnden Uddevalla
Växjö (flera kommuner)
Tingsryd (flera kommuner)
Ljungby (flera kommuner)
Svenljunga kommun
Kalmar (flera kommuner)
Oskarshamns kommun
Västervik (flera kommuner)
Örnsköldsviks kommun
Olofströms kommun
Vaggeryd (flera kommuner)
Nässjö (flera kommuner)
                     
Utbildningar 2016
Tjörns kommun
Härryda kommun
Götene kommun
Skara kommun
Lidköping kommun
Bengtsfors kommun
Kungsbacka kommun
Nynäshamns kommun
Ronneby kommun
Landskrona stad

Utbildningar 2015
Hjo kommun  
Mönsterås kommun                                       
Karlsborg kommun                   
Krokoms kommun
Uppsala stad  
Luleå kommun                           
Vimmerby kommun
Eslövs kommun
Mölndals stad
Ystads kommun                         
Lunds kommun                               
Kumla kommun 
Laxå kommun
Askersund kommun


Utbildningar 2014 (valår)
Jämtlands landsting
Borlänge kommun
Vingåkers kommun
Uppsala kommun
Dalslandskommuner i samverkan
 
Utbildningar 2013
Göteborg stad                                                         
Härjedalens kommun                                          
Tomelilla kommun                    
Landstinget Värmland             
Laholms kommun
Hylte kommun                           
Tranemo kommun                   
Uddevalla kommun                 
Vänersborgs kommun            
Ängelholms kommun
Båstads kommun                                                   
Landstinget Gävleborg           
Eslövs kommun
 
Utbildningar 2012
Söderhamns kommun m fl.  
Gävle kommun m fl.                
Landstinget Värmland             
Skara kommun
Lidköping kommun                  
Örkelljunga kommun              
Sjöbo kommun                          
Falkenbergs kommun             
Kungälv m fl. kommuner       
Landstinget Kalmar län           
Landstinget Gävleborg           
Trollhättans kommun, fem sammankomster
Klippan m fl. kommuner        
 
Utbildningar 2011
Hjo kommun                               
Ängelholms kommun              
Färgelanda kommun               
Ystads kommun                         
Tibro kommun                           
Landskrona kommun              
Bengtsfors kommun                
Uppsala kommun                     
Nybro kommun                         
Trollhättans kommun              
Sotenäs m fl. kommuner       
Landskrona kommun              
Partille kommun m fl.              
Lunds kommun                          
Åmåls kommun                         
Trelleborgs kommun